lefttop.jpgkalendarium
Poniedziałek,
2018-05-21
Imieniny:
Jana, Moniki
statystyki
Odwiedziło nas: 182218 osób
Do końca roku: 224 dni
Do wakacji: 32 dni
ankieta

Gdzie chciałbyś/chciałabyś spędziłć ferie?

Pokaż wyniki
poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole (wycieczki, akademie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

Logo BIP
http://www.1procentdlamojejszkoly.pl/
http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/czym-jest-certyfikat-lcae-i-zielonej-flagi
http://akademiadzieci.wordpress.com/dzialalnosc/uniwersytet-jagiellonski/
http://www.szkolawspolpracy.pl/
http://www.men.gov.pl/
middletop.jpg

Ewaluacja zewnętrzna-odpowiedzią na pytanie: Jak dobrą szkołą jest „skawińska Czwórka”?

Jesteś tu: » Strona główna » EWALUACJA W NASZEJ SZKOLE » Ewaluacja zewnętrzna-odpowiedzią na pytanie: Jak dobrą szkołą jest „skawińska Czwórka”?

Ewaluacja zewnętrzna-odpowiedzią na pytanie: Jak dobrą szkołą jest „skawińska Czwórka”?

W październiku 2009r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które zmieniło spojrzenie na sprawowany nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty, jak i dyrektorów szkół. Od tego czasu strategia sprawowanego nadzoru / zewnętrznego oraz wewnętrznego/ wyraźnie rozdziela trzy funkcje - kontrolę przestrzegania prawa, wspomaganie pracy szkoły oraz ewaluację jej pracy. Ocena spełnienia wymagań przez szkoły w ewaluacji zewnętrznej jest określana poziomami od A do E, gdzie A- oznacza poziom bardzo wysoki, B - wysoki, C –średni, D –podstawowy, E –niski.

 

W trzecim roku obowiązującego rozporządzenia Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie, jako druga w naszej gminie została poddana ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie. W okresie od listopada do grudnia 2012r. ewaluatorzy KO zbierając informacje z różnych źródeł, dokonali badania i w oparciu o nie określili poziom spełnienia wymagań przez „skawińską Czwórkę”. Ewaluacja dotyczyła dwóch z czterech podstawowych obszarów:  procesów edukacyjnych oraz  relacji ze środowiskiem, w którym procesy te zachodzą...

W trakcie zbierania informacji dot. spełnienia wymagań wzięto pod uwagę wypowiedzi rodziców, partnerów szkoły w tym organu prowadzącego oraz współpracujących ze szkołą instytucji, uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoły. Uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć swoje zdanie odpowiadając anonimowo na pytania szeregu ankiet oraz wywiadów ukierunkowanych. Wizytatorzy obserwowali 9 godzin zajęć w klasach I-VI oraz bieżącą pracę placówki. Dodatkowym elementem wspierającym w ocenie okazały się formalne źródła typu: protokoły, plany, programy oraz te „nieformalne” portfolia, albumy, dyplomy i kroniki.

Doświadczenia w zakresie przeprowadzania badań wewnętrznych szkoła posiadała już od chwili wejścia w życie nowych przepisów w zakresie sprawowanego nadzoru, gdyż dyrektor szkoły Anita Karczewska wraz z zespołem ewaluacyjnym RP angażowała wszystkich nauczycieli do pozyskiwania usystematyzowanych w ramach zadań ewaluacji wewnętrznej informacji nt. efektów, procesów, współpracy ze środowiskiem i zarządzania. Zebrany materiał w ciągu roku poddawany był analizie, a następnie określeniu wniosków do realizacji w kolejnych latach.

Pracując w sposób zaplanowany, dokonując świadomego samodoskonalenia pod koniec roku szkolnego każdorazowo dyrektor i Rada Pedagogiczna określała ocenę wewnętrzną spełnienia wymagań w zakresie ww. obszarów, opisując zakres badań, metodologię, analizę wnioski i rekomendacje w Raporcie wewnętrznym. Ten dokument stał się również źródłem wiedzy dla ewaluatorów dot. pracy dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów.

W dniu 3 grudnia 2012r. w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawili wyniki badania, a tym samym poziom spełnienia wymagań  przez SP4:

 

Obszar: Procesy

  1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy                                         A / bardzo wysoki/
  2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy

programowej                                                                                                 A  / bardzo wysoki/

  1. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany                          A  / bardzo wysoki/
  2. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania                                            A / bardzo wysoki/

nauczycieli                                                                                       

  1. Kształtuje się postawy uczniów                                                         A  / bardzo wysoki/
  2. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans                            A  / bardzo wysoki/

edukacyjnych                                                                                                          

 

Obszar: Środowisko

 

  1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz                                     A / bardzo wysoki/

wzajemnego rozwoju

  1. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów                            B / wysoki/
  2. Promowana jest wartość edukacji                                                             A  / bardzo wysoki/
  3. Rodzice są partnerami szkoły                                                                   A  / bardzo wysoki/

 

Dzięki tak wysokim wskaźnikom SP 4 w Skawinie, znalazła się w gronie kilku procent szkół w Polsce z tak wysoką oceną. To badanie potwierdziło bardzo dobrą opinię, jaką cieszy się szkoła, wysoką  jakość jej pracy oraz przemyślane, nowatorskie spojrzenie na procesy edukacyjne i wychowawcze.

Uświadomiła wszystkim członkom społeczności szkolnej, że są na najlepszej drodze, a inni mogą czerpać z ich doświadczeń.

 

Należy podkreślić, że ewaluacja wykazała zasadność realizacji koncepcji nakierowanej na korzyści uczniowskie, wagę odnoszonych przez nich sukcesów, innowacyjność wdrażanych przedsięwzięć, nowoczesność opartą na tradycji oraz skuteczne diagnozowanie, jako element osiągania najwyższych w gminie wyników nauczania przez uczniów „skawińskiej czwórki”.

 

Dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w ewaluacji zewnętrznej zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu KO w Krakowie na platformie internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”  lub stronie http://kuratorium.krakow.pl wpisując w wyszukiwarkę Raporty, a następnie otwarcie zakładki Raporty 2012/2013/ ewaluacja problemowa/ Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie.

Opracowanie: szkolnastrona.pl